Om os‎ > ‎

Grupperådet

Grupperådet er gruppens bestyrelse, og består af valgte forældrerepræsentanter og en leder fra hver enhed.

Grupperådet 2018 består af:

 Konstituering Navn Valgt
Formand   Lisa Skov-Svendsen 2018
 Næstformand Henrik Fjorback 2018
 Kasserer Brian Møller Lauridsen 2017
 Sekretær Dorthe Grønbæk 2017
 Medlem Janni Degn 2017
 Medlem Anders Sandberg Larsen 2018
 Repræsentant Henriette Danielsen 2018

Kort fortalt betyder det at være i grupperådet:

·         at man er med i fællesskabet

·         er med til at præge rammerne for fællesskabet

·         er med til at opretholde fællesskabet

Dette giver sig eksempelvis udslag ved:

·         at hjælpe med det praktiske i huset og på lejre

·         at hjælpe med at skaffe midler, ved eksempelvis at hjælpe på loppemarked eller sælge julemærker

·         at være tovholder i økonomi

·         at være sparringspartner

·         at være en stemme når der skal tages beslutninger

Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde.

Valg til grupperådet afholdes på det årlige gruppemøde, der afholdes i januar eller februar.

Vil du vide mere om grupperådets arbejde så klik her.

Ċ
Johannes Grøn,
Jun 15, 2015, 4:41 AM
Ĉ
Johannes Grøn,
May 10, 2016, 7:47 AM
Ċ
Info,
Feb 23, 2018, 1:29 PM