Bestyrelsen

Bestyrelsen består af valgte forældrerepræsentanter, en lederrepræsentant, samt gruppelederen.

Gitte Bak

Kontaktperson hos juniorer.

gitte@ikastspejder.dk

Valgt: 2023 - 2025 *

Anita Kaag

Kontakperson hos ulvene.

anita@ikastspejder.dk

Valgt: 2023 - 2025 *

Johnny Hessellund

Kontaktperson hos bæverne.

johnny@ikastspejder.dk

Valgt: 2022 - 2024

Henrik Fjorback

Formand
Kontaktperson hos klanen

henrik@ikastspejder.dk

Valgt: 2022 - 2024

Lisa Skov-Svendsen

Næstformand
Medlemsansvarlig
Kontaktperson hos troppen

lisa@ikastspejder.dk

Valgt: 2022 - 2024

Heidi Arevad

Kasserer
Kontaktperson for hytte-rengøring og vedligehold

heidi@ikastspejder.dk

kassereren@ikastspejder.dk

Valgt: 2022 - 2024

Lasse Rasmussen

Jeff Tang

Lederrepræsentant

jeff@ikastspejder.dk

Valgt: 2023 - 2024

Kort fortalt betyder det at være i bestyrelsen:

·         at man er med i fællesskabet

·         er med til at præge rammerne for fællesskabet

·         er med til at opretholde fællesskabet

Dette giver sig eksempelvis udslag ved:

·         at hjælpe med det praktiske i huset og på lejre

·         at hjælpe med at skaffe midler, ved eksempelvis at hjælpe på loppemarked eller sælge julemærker

·         at være tovholder i økonomi

·         at være sparringspartner

·         at være en stemme når der skal tages beslutninger

Bestyrelsen har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde.

Valg til bestyrelsen afholdes på den årlige generalforsamling, der afholdes i januar eller februar.

Vil du vide mere om bestyrelsens arbejde så klik her.