Bestyrelsen

Bestyrelsen består af valgte forældrerepræsentanter, en lederrepræsentant, samt gruppelederen.

Gitte Bak

Sekretær
Kontaktperson hos troppen.

gitte@ikastspejder.dk

Valgt: 2023 - 2025 *

Anita Kaag

Kontakperson hos juniorne.

anita@ikastspejder.dk

Valgt: 2023 - 2025 *

Ken Richter

Kontaktperson hos bæverne.

ken@ikastspejder.dk

Valgt: 2024 - 2026

Henrik Fjorback

Formand
Kontaktperson hos klanen
Kontaktperson for hytte-rengøring og vedligehold

henrik@ikastspejder.dk

Valgt: 2024 - 2026

Heidi Arevad

Kasserer
Kontaktperson for ulvene

heidi@ikastspejder.dk

kassereren@ikastspejder.dk

Valgt: 2022 - 2024

Lasse Rasmussen

Jeff Tang

Lederrepræsentant

jeff@ikastspejder.dk

Valgt: 2024 - 2025

Kort fortalt betyder det at være i bestyrelsen:

·         at man er med i fællesskabet

·         er med til at præge rammerne for fællesskabet

·         er med til at opretholde fællesskabet

Dette giver sig eksempelvis udslag ved:

·         at hjælpe med det praktiske i huset og på lejre

·         at hjælpe med at skaffe midler, ved eksempelvis at hjælpe på loppemarked eller sælge julemærker

·         at være tovholder i økonomi

·         at være sparringspartner

·         at være en stemme når der skal tages beslutninger

Bestyrelsen har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde.

Valg til bestyrelsen afholdes på den årlige generalforsamling, der afholdes i januar eller februar.

Vil du vide mere om bestyrelsens arbejde så klik her.