Om os‎ > ‎Nyheder‎ > ‎

Referat fra gruppemøde 2018

posted Jan 29, 2018, 1:49 PM by Steffen Tolstrup


Velkommen til Gruppemøde d.19.1.2018

Referat:

Pkt.1 - Valg af dirigent - Henrik Fjorback

Pkt.2 - Valg af referent - Lisa Skov-Svendsen

Pkt.3 - Aflæggelse af årsberetning og information om gruppens arbejde fremover v/Lasse Rasmussen

Lederne er fortsat grundstoffet for vores spejder arbejde, så husk endelig at værdsætte lederne hvis I har lidt ros til dem.

Steffen er indstillet som Ildsjæl i frivillig arbejde i Ikast.

Jeppe leder for Ulvene er indstillet til året ung leder i Ikast.

Husk Facebook KFUM-spejderne Ikast her lægger vi billeder mm. op fra diverse igennem året.

Vi har god tilslutning fra alle alderstrin af spejdere.

Ulvene - ved ulvene er man i 3 år og det gør, at vi her har det største frafald, derfor har vi igennem det sidst år arbejdet med at 3. kl. érne er noget særligt og laver både aftner og weekend for sig.

Ved ulvene prøver vi med lidt PALS belønning og PALS kort det hedder ulvehyl.

Vi har ingen Bævere da der ikke er ledere til det - er der nogle som er interesseret i at være leder for dem så kan vi evt. lave et hold.

Vi mangler piger - vi har også særligt fokus på at holde på dem, vi tænker på at indholdet i aftenerne skal passe til både piger og drenge.

Troppen har igen i år vundet julenatløbet for ca 10 ´år i træk. Det er stort det er deres ”prøve” i spejderarbejde.

Vi vil prøve at være med i DM i spejder, her håber vi også at gøre det godt.

I år har vi været på spejdernes lejr (lejren var for både KFUM, KFUK og DDS spejdere) - der var ca. 37.000 spejdere samlet på lejren ved Sønderborg. Vi sætter spor, det handler om at vi sætter gode spor omkring os.

Det at lejren er stor gør, at der kan komme store navne til Thomas Buttenschøn og Scarlet Pleasure.

Vi havde en Venskabsgruppe/makkergruppe på lejren fra landet Uman, det var spændende og en stor oplevelse med meget læring. Der var spejdere med fra hele verden på lejren.

Vi blev i år kendte på vores rutsjebane, og var med i TV-midt vest.

Vi fik meget vand på lejren men det var hyggeligt.

På lejren er der mange aktiviteter man kan tilmelde sig bl.a. Sejlads og programmering af mikroprocessor. Vigtigst for spejder arbejdet er at det er med til at danne os som hele mennesker.


Mulige sommerlejre i år, som der arbejdes med:

Ulve - måske centerlejr

Junior - kanotur

Trop - vildmarks lejr


Pkt.4 - Regnskab v/Brian Møller Lauridsen

Se hjemmesiden.

Godkendt.


Pkt.5 - Indkomne forslag - ingen forslag


Pkt.6 - Valg af medlemmer til grupperådet:

  • De tilstedeværende forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, vælger 2-5 repræsentanter til grupperådet. Antallet af repræsentanter afgøres af valggruppen selv. Valgbare er forældre til medlemmer i gruppen. Man vælges for 2 år. Hvert år er halvdelen på valg.

Nuværende repræsentanter i grupperådet, der er forældre til medlemmer i gruppen, som er under 15 år:

  • Birger Sandgaard Pedersen (på valg, ønsker ikke genvalg)

  • Jess Tang Lassen (på valg, ønsker ikke genvalg)

  • Lisa Skov Svendsen (på valg – modtager genvalg)

  • Brian Møller Lauridsen (ikke på valg)

  • Dorthe Grønbæk (ikke på valg)

  • Janni Degn (ikke på valg)


  • De tilstedeværende medlemmer af gruppen, der er over 15 år, men som ikke er ledere, vælger 1-2 repræsentanter til grupperådet for 1 år ad gangen. Antallet af repræsentanter afgøres af valggruppen selv. Valgbare er medlemmer af gruppen over 15 år, som ikke er ledere.

Nuværende repræsentanter i grupperådet, som er medlem af gruppen og er fyldt 15 år:

  • Henriette Danielsen


Nyvalgte anno 2018 januar

Henrik Fjorback

Andersen Sandbjerg Larsen

Lisa Skov-Svendsen

Pkt.7 - Valg af suppleanter - Annette og Niels Martin valgt for 1. år 2018

Pkt.8 - Valg af to revisorer - Anita Klynge og Per Mikkelsen januar 2018

Pkt.9 - Aktiviteter -

Loppemarked ved Y's mænd Ikast- vi søger flere frivillige til at hjælpe det er i alt 6 lørdage på et år og man kan melde ind på bare en formiddag som man kan hjælpe. Skriv jer gerne på mail listen ved Birger eller send mail til Birger. Vi har brug for nye hjælpere, da der er tilbagegang i hjælpere. Skriv jer på maillisten så får i de 6 datoer tilsendt og kan maile tilbage på om der er nogle dage man kan hjælpe.

Vi får en stor del af overskuddet (vi er blevet varslet med at falde i overskudsprocent, da vi har haft problemer med at stille nok folk), vi skal stille med 6 hjælpere om lørdagen (ca. 4 timer), og 2 hjælpere om fredagen (ca. 2 timers hjælp).

Tingene kommer fra genbrugspladsen - den særlige container til loppemarked.

Lodsedler - Kom og hjælp med at sælge hvis i har mulighed for det.

Pkt.9 - Eventuelt -

Ulve - Drilleri og mobberi ved ulvene, hvordan er fokus på det? Det er noget af begrundelsen for, at vi prøver at lave Ulvehyl kortet (PALS) kontakt gerne Ellen. Ring endelig når der er noget.

Forældrene vil gerne vide hvis der er noget de kan snakke med deres børn om hjemme, så det er trygt og rart at være ulv.

Vi vil gerne have flere ledere til Ulvene.

Redbarnet har et tema om mobberi - hvor de tager ud med foredrag. Maibrit kan måske være en kontakt til en som arbejder ved Redbarnet.

Skal vi have en grænse for antal spejdere i en gruppe - det kan måske skade spejdere, hvis der er nogle som får nej.

Forslag - Måske skal vi arbejde med en Bæver gruppe - hvis vi kan få flere ledere? (forældre?)

Vigtigt at Ledere ringer til forældre hvis deres barn ikke lever op til det de skal.


Måske kan der ved ledersygdom sendes SMS til forældrene i gruppen så de kan komme og hjælpe den pågældende aften.

Sang - Nu er Jord og himmel stille - Mette kompanist.


Ċ
Steffen Tolstrup,
Jan 29, 2018, 1:49 PM
Comments