Om os‎ > ‎Nyheder‎ > ‎

Referat fra generalforsamling 2019

posted Feb 25, 2019, 3:09 PM by Henrik Fjorback

Onsdag den 20. februar blev der afholdt generalforsamling.

Referatet kan læses direkte her på siden, eller hentes som PDF nedenfor.

Pkt.1 - Valg af dirigent

Henrik Merstrand valgt

Pkt.2 - Valg af referent 

Henrik Fjorback valgt

Pkt.3 - Beretning og information om gruppens arbejde fremover 

Lasse viste billeder fra årets gang i de enkelte enheder, med fokus på hvordan man gennem spejderarbejdet lærer ”at stå på egne ben”.
Ulvene er en god stabil flok, der også kommer trofast vinteren igennem. Der er begyndt at komme piger med i ulveflokken, og det er rigtigt godt. I foråret arbejdes der med emneaftener, hvor det samme emne går igen over 2-3 ulveaftener. Sommerlejren foregik på Terp Spejdercenter, arrangeret som en centerlejr, hvor Ikast flok fik lov til at være med på en fælles lejr sammen med spejdere fra andre grupper. Centerlejre er arrangeret af spejdercentret, så der kan laves større, og ”federe” arrangementer, end hvis gruppen selv står for hele lejren. Hjemme ved spejderhuset har ulvene bygget i træ, de har været på hike, og de har været på tur til Harrild Hede.
Hos juniorerne var der kun en oprykker i 2018, så det har givet mulighed for et endnu større sammenhold mellem spejderne. Enheden har blandt andet været på kanotur ved Sletten, fulgt op af ”shelter-bio” hjemme ved spejderhuset. I foråret har enheden besluttet at mandagen efter en weekendtur bliver friaften.
Troppen og seniorer var på sommerlejr ved Tjæreborg. Seniorerne startede lejren med minigolf og besøg på Tirpitz. Troppen stødte til og gennemførte blandt andet 50 km. vandreskjold med indlagt overnatning på Fanø, under åben himmel. Ikast havde patruljen ”F. for får” med til finalen i DM for spejdere, hvor de sluttede på en fin 18. plads. Til julenatløbet tog trop-patruljen fra Ikast førstepladsen med hjem til væggen.
2 piger gennemførte ”lone-wolf” mærket på en tur til Harrild Hede. Mærket kræver at man er 24 timer alene, uden telefon eller anden kontakt til omverdenen.
Seniorerne har kun få aktiviteter i Ikast, men de deltager aktivt i seniornetværket i Lyngens Distrikt, og det er også med til at fastholde dem i spejderarbejdet.
I Kr. Himmelfartsferien er der igen distriktslejr på Trevæld – en lejr for alle enheder fra gruppen.
Ikast kommer også rundt i verden - 4 spejdere og 1 leder tager til USA på verdens jamboree, og 1 spejder tager hele sommeren til Australien på spejder ”udveksling”.
Der er vision om at spejderarbejdet skal være ”lokalt kraftcenter”. Her har Ikast gruppen et samarbejde med pædagoger fra Ikast seminarium. I første omgang skal der laves mere PR for spejderarbejdet, senere er der planer om flere shelters i området og en tarzanbane, hvor man kan komme og være aktiv med sin familie.

Pkt.4 - Info fra bestyrelsen

Lisa berettede om bestyrelsens arbejde. Der er lavet en pulje (Spejderpuljen), hvor man kan søge om støtte til ekstraordinære spejderoplevelser. Der er i årets løb givet tilskud til 6 spejdere til verdens jamboree og udveksling i Australien.
Skuret er blevet udbygget og renoveret, og sidst på foråret skal huset males. 
Der udsendes kvartalsvise nyhedsbreve, for at give forældre og spejdere mere indblik i gruppens arbejde.
Bestyrelsen arbejder med at formulere samværsregler – et krav fra landsorganisationen – om at have en nedskrevet politik for hvordan børn og voksne skal være sammen, og håndtere fx overnatning på lejre.
Bestyrelsen har besluttet at salget af julemærker bliver gjort til spejdermøder, i stedet for ved forældrehjælp.
Der bliver installeret en varmepumpe i spejderhuset, for at give en mere energirigtig opvarmning.
Vi tjener fortsat et stort beløb gennem vores deltagelse til Y’s Men loppemarked, og bestyrelsen opfordrer til at flere melder sig som hjælpere.

Pkt.5 - Regnskab v/Brian Møller Lauridsen

Brian fremlagde regnskabet (se også regnskabet på hjemmesiden, www.ikastspejder.dk) 
Indtægter i alt, kr. 205.430,69 (heraf kr. 32.500,- fra Y’s Men loppemarkeder)
Udgifter i alt, kr. 108.625,60
Resultat 2018, overskud: kr. 96.798,09
Egenkapital, kr. 57.908,47
Passiver i alt, kr. 154.706,56
Der har været stort lokaletilskud fra kommunen, fordi mange spejdere deltog på Spejdernes Lejr i 2017. Det kommunale tilskud udbetales først i det efterfølgende regnskabsår.

Pkt.6 - Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget.

Pkt.7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Nuværende repræsentanter i bestyrelsen, der er forældre til medlemmer i gruppen, som er under 15 år:
Lisa Skov-Svendsen (ikke på valg)
Henrik Fjordback (ikke på valg)
Anders Sandbjerg Larsen (ikke på valg)
Brian Møller Lauridsen (på valg, ønsker ikke genvalg)
Dorthe Grønbæk (på valg, ønsker ikke genvalg)
Janni Degn (på valg, ønsker ikke genvalg)
Valgt til bestyrelsen:
Marianne Simonsen
Lars Gammeljord
Conny Hansen
Nuværende repræsentanter i grupperådet, som er medlem af gruppen og er fyldt 15 år:
Henriette Danielsen (modtager ikke genvalg)
Valgt repræsentant, over 15 år:
Jeppe Madsen 

Pkt.8 - Valg af suppleanter 

Anette og Niels Martin genvalgt.

Pkt.9 - Valg af to revisorer 

Anita Klynge genvalgt.
René Skov-Svendsen valgt.

Pkt.10 – Aktiviteter

Udlandstur 2020, uge 30
Anders fra bestyrelsen orienterede om den planlagte udlandstur til Kandersteg International Scout Centre i Schweitz. Turen bliver for de spejdere der er trop eller senior op til sommerferien 2020.
Turen foregår i hele uge 30, inklusive weekenden før og efter. 
Udstyret til lejren lejes på stedet så det bliver muligt at tage toget derned.
Pris pr. deltager bliver kr. 3.200 – 4.000, før der er hjemsøgt fonde og sponsorer.
Arbejdslørdag, 25. maj
Lisa orienterede om den kommende arbejdslørdag.
Spejderhuset skal males, så alle forældre og store spejdere er inviteret til at møde op i malertøj lørdag morgen klokken 09.00.

Pkt.11 – Eventuelt

Kommentar til lejrpriser generelt: Det er meget billigt at deltage ved arrangementerne. Fx er kollektiv uge ekstremt billig. De fremmødte bakkede op om at hæve priserne, hvis det kan bruges til at lave mere spændende aktiviteter.
Er der idéer til at øge fremmødet på generalforsamlingen? Der er flere forældre i forbindelse med fælleslejr. Generalforsamlingen er lagt sammen med ulvemødet for at flere forældre kan deltage, og for at undgå transport til fælleslejren. Måske har det været afskrækkende at der i indkaldelsen har været oplyst at der (inden generalforsamlingen), manglede 3 medlemmer til bestyrelsen. Kan det hjælpe at involvere forældrene i flere aktiviteter i det daglige?

Referent: Henrik Fjorback

Ċ
Henrik Fjorback,
Feb 25, 2019, 3:09 PM
Comments