Om os‎ > ‎

Nyheder

Corona-pausen er slut!

posted Jan 21, 2021, 2:14 PM by Henrik Fjorback   [ updated Mar 2, 2021, 4:13 PM ]

Så fik vi igen mulighed for at mødes fysisk til spejder - og det sker naturligvis efter alle anvisninger.

Lederne giver besked om hvor og hvordan de forskellige enheder starter op igen ved Spejderhytten.

Referat fra generalforsamling 2020

posted May 2, 2020, 1:08 PM by Henrik Fjorback

Her finder I referatet fra den årlige generalforsamling, afholdt den 6. marts 2020 på Trevæld spejdercenter.

Corona pause til den 10. maj...

posted Mar 15, 2020, 1:00 PM by Henrik Fjorback   [ updated Jan 21, 2021, 2:10 PM ]

På grund af Corona virus holder vi pause med alle fælles spejderaktiviter frem til den 10. maj.Indkaldelse til generalforsamling 2020, fredag den 6. marts

posted Jan 30, 2020, 11:17 AM by Henrik Fjorback

Hermed indkaldes alle forældre og voksne medlemmer til den årlige generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes samtidigt med Fælleslejr på Trevæld, fra kl. 18.45 - 20.00.

Tilmelding sker sammen med tilmeldingen til fælleslejren på www.flextilmelding.dk/ikastspejder.

Forslag til debat på generalforsamlingen kan indsendes til bestyrelsesformand Lisa Skov-Svendsen.

Indkaldelse og dagsorden fremgår af filen nedenfor.

Referat fra generalforsamling 2019

posted Feb 25, 2019, 3:09 PM by Henrik Fjorback

Onsdag den 20. februar blev der afholdt generalforsamling.

Referatet kan læses direkte her på siden, eller hentes som PDF nedenfor.

Pkt.1 - Valg af dirigent

Henrik Merstrand valgt

Pkt.2 - Valg af referent 

Henrik Fjorback valgt

Pkt.3 - Beretning og information om gruppens arbejde fremover 

Lasse viste billeder fra årets gang i de enkelte enheder, med fokus på hvordan man gennem spejderarbejdet lærer ”at stå på egne ben”.
Ulvene er en god stabil flok, der også kommer trofast vinteren igennem. Der er begyndt at komme piger med i ulveflokken, og det er rigtigt godt. I foråret arbejdes der med emneaftener, hvor det samme emne går igen over 2-3 ulveaftener. Sommerlejren foregik på Terp Spejdercenter, arrangeret som en centerlejr, hvor Ikast flok fik lov til at være med på en fælles lejr sammen med spejdere fra andre grupper. Centerlejre er arrangeret af spejdercentret, så der kan laves større, og ”federe” arrangementer, end hvis gruppen selv står for hele lejren. Hjemme ved spejderhuset har ulvene bygget i træ, de har været på hike, og de har været på tur til Harrild Hede.
Hos juniorerne var der kun en oprykker i 2018, så det har givet mulighed for et endnu større sammenhold mellem spejderne. Enheden har blandt andet været på kanotur ved Sletten, fulgt op af ”shelter-bio” hjemme ved spejderhuset. I foråret har enheden besluttet at mandagen efter en weekendtur bliver friaften.
Troppen og seniorer var på sommerlejr ved Tjæreborg. Seniorerne startede lejren med minigolf og besøg på Tirpitz. Troppen stødte til og gennemførte blandt andet 50 km. vandreskjold med indlagt overnatning på Fanø, under åben himmel. Ikast havde patruljen ”F. for får” med til finalen i DM for spejdere, hvor de sluttede på en fin 18. plads. Til julenatløbet tog trop-patruljen fra Ikast førstepladsen med hjem til væggen.
2 piger gennemførte ”lone-wolf” mærket på en tur til Harrild Hede. Mærket kræver at man er 24 timer alene, uden telefon eller anden kontakt til omverdenen.
Seniorerne har kun få aktiviteter i Ikast, men de deltager aktivt i seniornetværket i Lyngens Distrikt, og det er også med til at fastholde dem i spejderarbejdet.
I Kr. Himmelfartsferien er der igen distriktslejr på Trevæld – en lejr for alle enheder fra gruppen.
Ikast kommer også rundt i verden - 4 spejdere og 1 leder tager til USA på verdens jamboree, og 1 spejder tager hele sommeren til Australien på spejder ”udveksling”.
Der er vision om at spejderarbejdet skal være ”lokalt kraftcenter”. Her har Ikast gruppen et samarbejde med pædagoger fra Ikast seminarium. I første omgang skal der laves mere PR for spejderarbejdet, senere er der planer om flere shelters i området og en tarzanbane, hvor man kan komme og være aktiv med sin familie.

Pkt.4 - Info fra bestyrelsen

Lisa berettede om bestyrelsens arbejde. Der er lavet en pulje (Spejderpuljen), hvor man kan søge om støtte til ekstraordinære spejderoplevelser. Der er i årets løb givet tilskud til 6 spejdere til verdens jamboree og udveksling i Australien.
Skuret er blevet udbygget og renoveret, og sidst på foråret skal huset males. 
Der udsendes kvartalsvise nyhedsbreve, for at give forældre og spejdere mere indblik i gruppens arbejde.
Bestyrelsen arbejder med at formulere samværsregler – et krav fra landsorganisationen – om at have en nedskrevet politik for hvordan børn og voksne skal være sammen, og håndtere fx overnatning på lejre.
Bestyrelsen har besluttet at salget af julemærker bliver gjort til spejdermøder, i stedet for ved forældrehjælp.
Der bliver installeret en varmepumpe i spejderhuset, for at give en mere energirigtig opvarmning.
Vi tjener fortsat et stort beløb gennem vores deltagelse til Y’s Men loppemarked, og bestyrelsen opfordrer til at flere melder sig som hjælpere.

Pkt.5 - Regnskab v/Brian Møller Lauridsen

Brian fremlagde regnskabet (se også regnskabet på hjemmesiden, www.ikastspejder.dk) 
Indtægter i alt, kr. 205.430,69 (heraf kr. 32.500,- fra Y’s Men loppemarkeder)
Udgifter i alt, kr. 108.625,60
Resultat 2018, overskud: kr. 96.798,09
Egenkapital, kr. 57.908,47
Passiver i alt, kr. 154.706,56
Der har været stort lokaletilskud fra kommunen, fordi mange spejdere deltog på Spejdernes Lejr i 2017. Det kommunale tilskud udbetales først i det efterfølgende regnskabsår.

Pkt.6 - Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget.

Pkt.7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Nuværende repræsentanter i bestyrelsen, der er forældre til medlemmer i gruppen, som er under 15 år:
Lisa Skov-Svendsen (ikke på valg)
Henrik Fjordback (ikke på valg)
Anders Sandbjerg Larsen (ikke på valg)
Brian Møller Lauridsen (på valg, ønsker ikke genvalg)
Dorthe Grønbæk (på valg, ønsker ikke genvalg)
Janni Degn (på valg, ønsker ikke genvalg)
Valgt til bestyrelsen:
Marianne Simonsen
Lars Gammeljord
Conny Hansen
Nuværende repræsentanter i grupperådet, som er medlem af gruppen og er fyldt 15 år:
Henriette Danielsen (modtager ikke genvalg)
Valgt repræsentant, over 15 år:
Jeppe Madsen 

Pkt.8 - Valg af suppleanter 

Anette og Niels Martin genvalgt.

Pkt.9 - Valg af to revisorer 

Anita Klynge genvalgt.
René Skov-Svendsen valgt.

Pkt.10 – Aktiviteter

Udlandstur 2020, uge 30
Anders fra bestyrelsen orienterede om den planlagte udlandstur til Kandersteg International Scout Centre i Schweitz. Turen bliver for de spejdere der er trop eller senior op til sommerferien 2020.
Turen foregår i hele uge 30, inklusive weekenden før og efter. 
Udstyret til lejren lejes på stedet så det bliver muligt at tage toget derned.
Pris pr. deltager bliver kr. 3.200 – 4.000, før der er hjemsøgt fonde og sponsorer.
Arbejdslørdag, 25. maj
Lisa orienterede om den kommende arbejdslørdag.
Spejderhuset skal males, så alle forældre og store spejdere er inviteret til at møde op i malertøj lørdag morgen klokken 09.00.

Pkt.11 – Eventuelt

Kommentar til lejrpriser generelt: Det er meget billigt at deltage ved arrangementerne. Fx er kollektiv uge ekstremt billig. De fremmødte bakkede op om at hæve priserne, hvis det kan bruges til at lave mere spændende aktiviteter.
Er der idéer til at øge fremmødet på generalforsamlingen? Der er flere forældre i forbindelse med fælleslejr. Generalforsamlingen er lagt sammen med ulvemødet for at flere forældre kan deltage, og for at undgå transport til fælleslejren. Måske har det været afskrækkende at der i indkaldelsen har været oplyst at der (inden generalforsamlingen), manglede 3 medlemmer til bestyrelsen. Kan det hjælpe at involvere forældrene i flere aktiviteter i det daglige?

Referent: Henrik Fjorback

Fælleslejr

posted Feb 20, 2019, 11:14 AM by Lasse Rasmussen

Anden weekend i marts tager alle spejdere i Ikast på fælles lejr. Årets tema er RUMREJSEN, og I løbet af weekenden vil vi bygge rumskibe, og tage på en rejse ud i rummet og møde fremmede arter.

Hvornår: 8.-10. marts

Junior, Trop og seniorspejdere mødes fredag kl. 17.30

Ulvene mødes først kl. 9.30 lørdag

Søndag klokken 11.00 siger vi farvel og tak for denne gang!

Vi mødes på centeret, og det er også her vi slutter søndag.

Hvor: Røddinglundcenteret, Røddingvej 21B, Vildbjerg

Prisen for weekenden er:

 • 180 kroner for junior, trop og seniorspejdere
 • 150 kroner for ulve

Tilmelding foregår via flextilmelding.dk/ikastspejder  

Under tilmelding vil der blive spurgt efter hjælp til bagning af kage/boller, køkkenhjælp samt lederhjælp under lejren.

Sidste tilmelding er mandag d. 18. februar.

Pakkeliste:
Sovepose og lagen (Vi sover inde, på madrasser)
Toiletgrej
Lommelygte
Indesko
Tøj til ude og inde
…og hvad du ellers får brug for i løbet af weekenden!

 

I år der modsat tidligere ikke generalforsamling i forbindelse med fælleslejeren. Generalforsamlingenen er i år onsdag den 20. februar.

 

Hvis der er spørgsmål kan I kontakte Lasse på lasse@ikastspejder.dk

Referat fra gruppemøde 2018

posted Jan 29, 2018, 1:49 PM by Steffen Tolstrup


Velkommen til Gruppemøde d.19.1.2018

Referat:

Pkt.1 - Valg af dirigent - Henrik Fjorback

Pkt.2 - Valg af referent - Lisa Skov-Svendsen

Pkt.3 - Aflæggelse af årsberetning og information om gruppens arbejde fremover v/Lasse Rasmussen

Lederne er fortsat grundstoffet for vores spejder arbejde, så husk endelig at værdsætte lederne hvis I har lidt ros til dem.

Steffen er indstillet som Ildsjæl i frivillig arbejde i Ikast.

Jeppe leder for Ulvene er indstillet til året ung leder i Ikast.

Husk Facebook KFUM-spejderne Ikast her lægger vi billeder mm. op fra diverse igennem året.

Vi har god tilslutning fra alle alderstrin af spejdere.

Ulvene - ved ulvene er man i 3 år og det gør, at vi her har det største frafald, derfor har vi igennem det sidst år arbejdet med at 3. kl. érne er noget særligt og laver både aftner og weekend for sig.

Ved ulvene prøver vi med lidt PALS belønning og PALS kort det hedder ulvehyl.

Vi har ingen Bævere da der ikke er ledere til det - er der nogle som er interesseret i at være leder for dem så kan vi evt. lave et hold.

Vi mangler piger - vi har også særligt fokus på at holde på dem, vi tænker på at indholdet i aftenerne skal passe til både piger og drenge.

Troppen har igen i år vundet julenatløbet for ca 10 ´år i træk. Det er stort det er deres ”prøve” i spejderarbejde.

Vi vil prøve at være med i DM i spejder, her håber vi også at gøre det godt.

I år har vi været på spejdernes lejr (lejren var for både KFUM, KFUK og DDS spejdere) - der var ca. 37.000 spejdere samlet på lejren ved Sønderborg. Vi sætter spor, det handler om at vi sætter gode spor omkring os.

Det at lejren er stor gør, at der kan komme store navne til Thomas Buttenschøn og Scarlet Pleasure.

Vi havde en Venskabsgruppe/makkergruppe på lejren fra landet Uman, det var spændende og en stor oplevelse med meget læring. Der var spejdere med fra hele verden på lejren.

Vi blev i år kendte på vores rutsjebane, og var med i TV-midt vest.

Vi fik meget vand på lejren men det var hyggeligt.

På lejren er der mange aktiviteter man kan tilmelde sig bl.a. Sejlads og programmering af mikroprocessor. Vigtigst for spejder arbejdet er at det er med til at danne os som hele mennesker.


Mulige sommerlejre i år, som der arbejdes med:

Ulve - måske centerlejr

Junior - kanotur

Trop - vildmarks lejr


Pkt.4 - Regnskab v/Brian Møller Lauridsen

Se hjemmesiden.

Godkendt.


Pkt.5 - Indkomne forslag - ingen forslag


Pkt.6 - Valg af medlemmer til grupperådet:

 • De tilstedeværende forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, vælger 2-5 repræsentanter til grupperådet. Antallet af repræsentanter afgøres af valggruppen selv. Valgbare er forældre til medlemmer i gruppen. Man vælges for 2 år. Hvert år er halvdelen på valg.

Nuværende repræsentanter i grupperådet, der er forældre til medlemmer i gruppen, som er under 15 år:

 • Birger Sandgaard Pedersen (på valg, ønsker ikke genvalg)

 • Jess Tang Lassen (på valg, ønsker ikke genvalg)

 • Lisa Skov Svendsen (på valg – modtager genvalg)

 • Brian Møller Lauridsen (ikke på valg)

 • Dorthe Grønbæk (ikke på valg)

 • Janni Degn (ikke på valg)


 • De tilstedeværende medlemmer af gruppen, der er over 15 år, men som ikke er ledere, vælger 1-2 repræsentanter til grupperådet for 1 år ad gangen. Antallet af repræsentanter afgøres af valggruppen selv. Valgbare er medlemmer af gruppen over 15 år, som ikke er ledere.

Nuværende repræsentanter i grupperådet, som er medlem af gruppen og er fyldt 15 år:

 • Henriette Danielsen


Nyvalgte anno 2018 januar

Henrik Fjorback

Andersen Sandbjerg Larsen

Lisa Skov-Svendsen

Pkt.7 - Valg af suppleanter - Annette og Niels Martin valgt for 1. år 2018

Pkt.8 - Valg af to revisorer - Anita Klynge og Per Mikkelsen januar 2018

Pkt.9 - Aktiviteter -

Loppemarked ved Y's mænd Ikast- vi søger flere frivillige til at hjælpe det er i alt 6 lørdage på et år og man kan melde ind på bare en formiddag som man kan hjælpe. Skriv jer gerne på mail listen ved Birger eller send mail til Birger. Vi har brug for nye hjælpere, da der er tilbagegang i hjælpere. Skriv jer på maillisten så får i de 6 datoer tilsendt og kan maile tilbage på om der er nogle dage man kan hjælpe.

Vi får en stor del af overskuddet (vi er blevet varslet med at falde i overskudsprocent, da vi har haft problemer med at stille nok folk), vi skal stille med 6 hjælpere om lørdagen (ca. 4 timer), og 2 hjælpere om fredagen (ca. 2 timers hjælp).

Tingene kommer fra genbrugspladsen - den særlige container til loppemarked.

Lodsedler - Kom og hjælp med at sælge hvis i har mulighed for det.

Pkt.9 - Eventuelt -

Ulve - Drilleri og mobberi ved ulvene, hvordan er fokus på det? Det er noget af begrundelsen for, at vi prøver at lave Ulvehyl kortet (PALS) kontakt gerne Ellen. Ring endelig når der er noget.

Forældrene vil gerne vide hvis der er noget de kan snakke med deres børn om hjemme, så det er trygt og rart at være ulv.

Vi vil gerne have flere ledere til Ulvene.

Redbarnet har et tema om mobberi - hvor de tager ud med foredrag. Maibrit kan måske være en kontakt til en som arbejder ved Redbarnet.

Skal vi have en grænse for antal spejdere i en gruppe - det kan måske skade spejdere, hvis der er nogle som får nej.

Forslag - Måske skal vi arbejde med en Bæver gruppe - hvis vi kan få flere ledere? (forældre?)

Vigtigt at Ledere ringer til forældre hvis deres barn ikke lever op til det de skal.


Måske kan der ved ledersygdom sendes SMS til forældrene i gruppen så de kan komme og hjælpe den pågældende aften.

Sang - Nu er Jord og himmel stille - Mette kompanist.


Indkaldelse til gruppemøde fredag d.19.1.2018

posted Jan 6, 2018, 12:59 PM by Lasse Rasmussen

Vel mødt til vores årlige gruppemøde, som afholdes i forbindelse med vores fælleslejr, inden
den sådan rigtig for alvor går igang.

Selve mødet startet klokken 18.30 fredag d. 19.1.2018
Inden mødet er der spisning klokken 18.00. Tilmelding til dette sker sammen med tilmeldingen til fælleslejren på: www.flextilmelding.dk/ikastspejder

Gruppemødet er Gruppens Generalforsamling, hvor vi bl.a. skal fortælle lidt om hvad der er
sket i det seneste år, og noget om planerne for det kommende.
Hvis der er indkommende forslag, eller noget særligt der ønskes til debat, er man meget
velkommen til at skrive en mail til Birger på: mbvej87@gmail.com, senest d. 15. januar 2018.

Invitation til mønstring

posted Jan 6, 2018, 12:49 PM by Lasse Rasmussen   [ updated Jun 26, 2018, 2:15 PM by Henrik Fjorback ]

Alle familiespejdere, ulve, juniorer, tropsspejdere, seniorer, rovere, ledere, grupperødder, forældre og søskende i Ikast gruppe inviteres hermed til mønstring.

Fredag d. 12.01.2017 kl 18.30-20.00
I Fonnesbæk kirke

Mønstring er vores traditionsrige markering af nytåret, sammen med FDF. 
Vi mødes til en sær-gudstjeneste, hvor vi i år skal høre og arbejde med temaet engle, og bare rolig, det er på rigtig spejdermaner med opgaveløb rundt i kirken.
I år vil FDF-brassbandet spille til salmerne/sangene, så det bliver rigtigt festligt

Vi slutter af med kage, saft og kaffe

Det bliver en virkelig hyggelig festlig aften, hvor der er garanti for at englene synger!
Så tag familien med og skyd nytåret i gang på spejdermaner
PS kom gerne i uniform hvis du har en

Ses vi?

Fælleslejr 2018

posted Nov 21, 2017, 1:00 PM by Lasse Rasmussen

Så nærmer vi os atter en fælleslejr. Hele Ikast gruppe tager på tur, denne gang til Hestlund Efterskole. Her har vi fået lov at låne en tidsmaskine, så vi kan rejse tilbage i tiden. Vi skal tilbage til dengang, lederne var børn og unge. Til en tid uden smartphones og sociale medier. Til dengang, Disney Sjov og Bubber var nye på TV, tyggegummi kostede 50 øre, og hvor Pokémon indtog børneværelserne. Lederne planlægger en weekend fyldt med deres bedste barndomsminder, og lørdag aften er der ægte 90'er-sodavandsdisko.


Fredag aften er forældrene inviteret med til spisning og gruppemøde. Se separat indkaldelse til dette på www.ikastspejder.dk


Hvornår: 19.-21. januar 2018 Vi starter med spisning og gruppemøde fredag klokken 18 (ankomst fra 17:30) Vi slutter af søndag klokken 13.


Hvor: Hestlund Efterskole, Skyggevej 21, 7441 Bording Hvem: Alle spejdere i Ikast Gruppe


Pris: Weekenden koster 170 kroner

Vi får brug for forældre-hjælp til diverse opgaver. Se mere i tilmeldingen.


Pakkeliste: Sovepose Liggeunderlag Toiletgrej Indesko Tøj til ude og inde … og hvad du ellers skal bruge, for at klare dig gennem weekenden.Tilmeldingen findes på https://flexbillet.dk/ikastspejder

1-10 of 34